Om Hadeland Jazzforum

Hadeland Jazzforum ble etablert i 1982 og er en av få konsertarrangører i innlandet som har drevet kontinuerlig over flere tiår. Konsertprogrammet er preget av profesjonelle utøvere innen jazzfeltet. Klubben bestreber seg på å gjenspeile bredde og sjangervariasjon og booker så vel nye og dels ukjente artister fra inn- og utland som mer velkjente skikkelser og prosjekter innen norsk jazz. En hovedregel har vært å gi plass for så vel tradisjonelle utrykk som eksperimentelle og, for noen, mer utfordrende. 
 
Klubben arrangerer konsert én gang i måneden, bortsett fra i juli. Med unntak av «midtsommerjazzen», som foregår på bryggekanten ved Cafe Oscar II i Røykenvika, holdes konsertseriene vår og høst på Folkets Hus i Brandbu. Her har klubben et godt samarbeid med Gran kommune om lokalene og med restaurantøren Lung Garden om servering. For å skape forutsigbarhet har konsertene vanligvis foregått på fredager, med konsertstart kl. 21. 
 
Klubben holder et medlemsregister og er organisert med et arbeidende styre. Konsertene er åpne for alle, med redusert inngangspris for medlemmer. Årsmøte er klubbens høyeste myndighet og avholdes i februar. Klubben er tilknyttet Østnorsk Jazzsenter og rapporterer blant annet til Norsk Jazzforum. Konsertprogrammet annonseres i lokalavisa og publiseres på hjemmesiden og facebook. 
 
På Hadelands egen jazzscene får du samme musikalske kvalitet som på de store profesjonelle scenene. Stemningen blant publikum pleier å være behagelig og sosial. Klubbkveldene favner vidt aldersmessig; her er musikkelskere og konsertgjengere i alle aldre. Velkommen!


Historikk

Ideen om en egen jazzklubb på Hadeland ble født i et bursdagslag på Svinning i 1982. Initiativtakere var Live og Leif Mangerud, Anne Lise og Styrk Bleie samt Ola Kyrre Burchardt.

Fra møteboka i 1982 har vi sakset følgende:
”Hadeland Jazzforum 12.11.1982 – Ved avertissement i avisen Hadeland 11.11.1982 ble det invitert til
stiftelsesmøte på Brandbu Hotell den 12.11.1982. Jazz Invaders fra Gjøvik spilte. Ola Kyrre Buchard ønsket velkommen på vegne av interimsstyret og orienterte om planer osv for det videre liv for Hadeland Jazzforum.” 

Det konstituerende møtet på Brandbu Hotell resulterte i 32 medlemmer, et tall som innen utgangen av året hadde økt til nærmere 70 medlemmer. Hadeland Jazzforum fikk en bra start med god støtte fra enkeltmennesker og ikke minst enkelte kommuner. Både avisen Hadeland og NRK Oppland viste oss oppmerksomhet. Norsk Jazzforbund ønsket oss velkommen med skepsis: ”En jazzklubb på landsbygda ? Det er da vanskelig nok i byene” Det var og er vel fortsatt ingen oppskrift på hvordan man starter en jazzklubb, - vi føler absolutt at vi har lykkes ! 

Navnet Hadeland Jazzforum forpliktet. I starten ble det derfor arrangert klubbkvelder over hele Hadeland. Vi hadde konserter både på Knut Ove’s Kro på Harestua, Låven på Jevnaker og Brandbu Hotell. Oppslutningen fra publikum varierte. Det er flere forhold som spiller inn når det gjelder valg av klubblokale. Et fast lokale gir gjerne klubben en identitet som igjen resulterer i lojale medlemmer. Beslutningen om et fast spillested samt et arrangement i måneden ble tatt i et forsøk på å øke oppslutningen blant bygdas musikkinteresserte. Antall medlemmer har økt jevnt og trutt, - de siste årene med over 280 betalende medlemmer. 

Fram til høsten 1985 ble konsertene i stor grad avviklet på Brandbu Hotell. I perioden 1985 - 1993 forflyttet vi oss til Per`s Mat og Vinhus. Fra 1993 til og med 1999 ble Bergslia Gjestestuer, med noen få unntak, valgt som spillested. Da debatten om et kommunalt kulturhus igjen ble satt på dagsorden, så vi muligheten til å utvikle et "lite" lokale i tilknytning til Kafèen i Folkets hus i Brandbu. Arbeiderlaget, som eier av "Huset" og kommunen ble kontaktet, slik at vi kunne være med å forme det som skulle bli kommunens egen scene for "mindre" arrangementer. Dette var noe vi grep begjærlig tak i og vår dugnad i "Huset" startet i juli 2001. Kommunen tok senere over "Huset" og lokalene ble utviklet til et bra lokale for vårt formål. Vi begynte å bruke "Huset" i år 2000, først i Kafèen og senere i klubblokalene etter åpningen i oktober 2001.
Klubben har et arrangement hver måned, de fleste som klubbkvelder i våre faste lokaler. I mange år arrangerte vi førjulskonserter i Tingelstad kirke, en tradisjon som er brutt, da vi etter hvert opplever at mange andre har sett muligheten for berikelse til mer enn ånden. Hvert år har vi arrangert midtsommerjazz ved Randsfjorden. I de siste årene på Cafè Oscar II i Røykenvik. Dette har vært så vellykket at vi har plusset på med et utearrangement til i august på samme sted.

Musikkopplevelsene har vært mange gjennom de årene vi har holdt på. Mange kontakter er knyttet og artister fra hele Norge, fra Sverige, Danmark, Hellas, Nederland, Tyskland og USA har besøkt klubben vår. 

Hadeland Jazzforum ble utnevnt til "Årets Jazzklubb 2002" av Øst-Norsk Jazzsenter. Vi er stolte over at Hadeland Jazzforum har fått stempel på seg som en meget dyktig og pålitelig arrangør av både utøvere og tilhørere.